Hallå där…

Åsa Fridebo – Markavtalssupport

Vad innebär din roll som Markavtalssupport?
– Att besvara frågor från fastighetsägare via mail och telefon. Jag är lite som spindeln i nätet som leder dem vidare till rätt byggledare inom rätt område och projekt, såvida jag inte direkt kan besvara deras frågor.

Vilka är de vanligaste frågorna som inkommer?
De flesta brukar fråga när byggstart är och när de får tillbaka sitt signade markupplåtelseavtal. Sedan är det en del frågor om intrångsersättning i stil med ”Varför får min granne ersättning men inte jag?” eller ”När får jag min ersättning utbetalt”? Svaret på den första frågan är att intrångsersättning inte utbetalas för tomtgrävning in till fastighet. Är situationen då sådan att du till skillnad från din granne valt att acceptera fibererbjudandet och att byNet måste beträda din grannes tomt för att du ska få fiber, då utbetalas en ersättning till din granne för intrång. Gällande frågan om tidpunkt för utbetalning så är svaret att det sker först när projektet är klart och inmätning på den grävda sträckan är gjord.

Hur skulle du beskriva byNet som arbetsplats?
– Det jag uppskattar med byNet är att det råder en sådan god och hjärtlig stämning kollegor emellan. Jag känner verkligen att det är roligt att gå till jobbet, mycket tack vare den tillit som finns i ledarskapet, jag får verkligen fria tyglar och en stor portion ansvar.