En historisk dag

2015-12-17 blev en historisk dag då byNet tillsammans med sitt moderbolag kopplade upp det första nätet tillsammans!

Det skedde i Vingåkers kommun och området Högsjö som består av ca 200 hushåll.

Hagvägen 1, 64010 Högsjö var den första anslutningen som verifierades mot IP-Onlys system. Detta brukar benämnas som portkoppling.

Genomförandet skedde 2015-12-17 12:42:33 och blev den först aktiverade slutkunden i ett byNet installerat nät till IP-Only.