Jämtland ett steg närmre ”Smart Fiberregion”

IP-Only har inlett förhandlingar med Jämtkraft om att förvärva Jämtkrafts bredbandsnät. IP-Onlys intresse för Jämtkrafts bredbandsnät handlar om att IP-Only vill vidareutveckla och bygga ut fibernätet i regionen för att erbjuda alla hushåll, företag och andra verksamheter i Jämtland tillgång till en öppen och neutral nationell fiberinfrastruktur.

Fiberoperatören IP-Only genomför en bred nationell fiberutbyggnad. Regeringen har satt som mål att 90 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till 100 megabit/sek till 2020. IP-Only arbetar efter helhetskonceptet Smart Fiberstad, som handlar om att integrera inte bara staden utan hela samhället i fiberutbyggnaden – från tätort till landsbygd. Alla ska vara en del av det moderna digitala samhället.

– IP-Only arbetar efter målsättningen att 100 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till 1000 megabit/sek. Alla som vill ha fiber ska erbjudas fiber, ingen ska lämnas utanför. Med Jämtkrafts fibernät som bas ser vi möjligheten att ta vårt koncept Smart Fiberstad till en hel sammanhängande region – en ”Smart Fiberregion” skulle man kunna säga. Sverige är ett glest befolkat land som för sitt välstånd och tillväxt är beroende av teknik och innovation, en väl utbyggd fiberinfrastruktur är en förutsättning för detta, säger Mikael Philipsson vd för IP-Only.

IP-Only startade sin verksamhet 1999 och ledstjärnan i arbetet var redan då en övertygelse om Internet som bas för all form av kommunikation. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för IP-Onlys arbete. Genom sin organisation och arbetssätt kan IP-Only genomföra den breda fiberutbyggnad som behövs för att Sverige ska nå bredbandsmålet. IP-Only har en helhetssyn i planeringen där ingen lämnas utanför. IP-Onlys dotterbolag byNet är experter på utbyggnad i landsbygd och glesbygd.

– Det är ett viktigt samhällsbygge som sker nu. Tillgång till fiber är en av de viktigaste tillväxtfaktorerna i Sverige. Jämtkraft har ett väl utbyggd fibernät, men vi räknar med att det behövs byggas lika mycket fiber till – bara för att nå alla kommuninvånare i de tre ägarkommunerna Östersund, Åre och Krokom. När vi genomför fiberutbyggnaden gör vi det helhjärtat. Vi har en helhetsplanering och det visar sig också i resultatet då hela samhället integreras, säger Marcus Ternstedt vd på byNet.

Läs mer i pressmeddelandet ”Jämtkraft förbereder försäljning av bredbandsnätet” på jamtkraft.se