Från VG-regionens bredbandskonferens

byNets försäljningschef Filip Åberg berättar om vårt arbete med fiberföreningarna.